دانشگاه تربیت معلم: تاریخچهٔ نسخه‌ها

از لاشار

انتخاب تفاوت: دکمه‌های گرد کنار ویرایش‌هایی که می‌خواهید با هم مقایسه کنید را علامت بزنید و دکمهٔ Enter یا دکمهٔ پایین را فشار دهید.
اختصارات: (کنونی) = تفاوت با نسخهٔ فعلی، (قبلی) = تفاوت با نسخهٔ قبلی، (جز) = ویرایش جزئی.

‏۱۵ سپتامبر ۲۰۰۸

‏۵ اوت ۲۰۰۸

‏۴ اوت ۲۰۰۸