شعر میر قنبر

از لاشار
نسخهٔ تاریخ ‏۲۶ ژوئیهٔ ۲۰۰۸، ساعت ۰۷:۵۳ توسط Mostafadaneshvar (بحث | مشارکت‌ها) (شعر مير قنبر به شعر میر قنبر منتقل شد: فارسی سازی)
(تفاوت) → نسخهٔ قدیمی‌تر | نمایش نسخهٔ فعلی (تفاوت) | نسخهٔ جدیدتر ← (تفاوت)

مير قنبر

بيايت مني بيل ءُ يلان

زردِ مقيمين همبلان

و شاهي تبين دريا دلان

من سر ايمني ءَ نشتگن

وتي پيرك بنندي جاهگان

هِچ گونگ معلوم نيان

شخصان كه احوال دات من ءَ

بله جن ءُ نغيبين پريشتگان

كه فوج چه سراوان چندتگ

از دزّك دورين دهان

برز بستگش مچ سورگان

مالش ملوراني جتگ

مئي سر گچينين كنگران

كور ءُ دهان مان ديان

سوچننت مني دشت ءُ دران

گوسكان گون تارين مادگان

ميش گون شلنگ پادين بزان

سالونك گون چوتارين گدان

بانور گون رنگءُ آمران

و من جوز رتكگين هم دندران

بندي كته اُ ظالمان

كور باهو پشتي كته

درّا مزن زهم زن اد نهنت

و ميرين حسن زندئ نهنت

زانان كه باهو بي واجه نهنت

ميشان گورگ اير كنت

دانّ ،و،هپده سرءِ تاراج كنيت

قاصد تچانيگا شته

مير قنبري معلوم كته

تئي ناكوءِهلكش جته

زهر گپتگت لهري مزار

مير قنبر ءُ سبزين سگار

اُ شاباش غلام بورءَ بار

بيا رءُ بداري من پرءَ

جان شودي كن سيري ترا

زينئي،بله بدي بر پشت ونگ

كرش ءُ طلاهان سينه بند

دئ من دپَ لوهين لونگ

داشته غلام ءَ سر مچند

مير بور وان بيتّه بلند

برتي من مات ءِ ميتگَ

تواري په كار دارَ كته

كاردار مني ماتَ بيار

در كپتگِنت ماتَُ گهار

مات مني ، مات مكهين

شيرانُون پهل كن شكّلين

من په مرا سر گپتگان

دَكان گون مهراب لرَ

زانان نترّان من و پدا

ماتَ جواب گردينتگت

اُ بچ مني چمّ چراگ

نين ، شيرت پهلين، اُ بچ مني

بي هارُ بنديگان تو ميا

نئ،زهمءَ جنءُ نامءَ درار

نام تئي پت ءَ هم نوك بيت

و كبر پيرك ءِ همبوك بيت

بندي اتكگنت قنبر ، پدا

بيايت مني كلّ دپءَ

ني،گون من گوش و كندي كننت

مرك ءِ حكايتان كننت

من پيران كه ورنا ئ بيان

نوكين سرءُ گواپي كنان

تئي موتك بدل هالو كنان

كبرِت په نازينك بران

تئي متّ من دو بر پيدا كنان

تواري په كار دارءَ كته

كاردار مني دوستا بيار

دوست چه كرّكين زار كنت

دوستي كركّين هم نوا

بقّال سيم دوچين گدان

هني چرين مور دانگان

گون در دپِ بچكندگان

جانان بله، دستي جتگ من كيسگا

سَئ تِك سهري كشتگ

اُ گل پري اين شاه پري

بله نيست انت ترا نيك ءُ بدي

سهرانت تئي ،سهرانت تئي ، مهرانت تئي

در بو مني متّ ءَ بگر

راجءَ گچين يك واجهي

از من گِهُ گهتر ببيت

دوستءَ جتگ يك هيكَگي

اُ قنبر جان منءَ زايا مدي

هپت روچنت من تو سير كته

سيرءِ گدان تئي پولنگ نه انت

نيمي گدان پشت كپتگن

سيرين مراد من نديتگ انت

دستاني هنيگ و دور نه انت

قنبر و جواب گردينتگ

زانان ترا هِچّ نبيت

بله ، بزّگ بنت مني مات ُگهار

چندينگُ ماتي ستا

شير شكّلين منا ميچينتگ انت

در كپت سليمان بزّكار

و دستي جتگ بور ِمهار

من چهكري ءَ نشتگين

مير ملكان دِگِر دنگ ورنت

مير ماتَ و جواب گردينتَگ

چئ بيت مني قنبر جور جفا

مير چند ينگ ءُ ماتِ ستا

من زهرين كرگ آپ داتَگنت

بي موسِمَ پاد آتكگنت

سال سرَ بر بو تگنت

چه همسرُكان گوستَگِنت

نيستنت بران نون لذتي

زانان گندَلي توكِي مريت

شيرِت حرامِنت مني مادر

اُ بابلو يه پت مني

كِر كن مني راه سرا

سر كوندات لگنت من دلَ

پر چي منءَ حق دار كنئ

چاري شتگ پر چارگءَ

دورين دِرِكِّ تابءُ پيچ

نزيك ترانت راهِ سِديچ

بندان سِديچَكِ كندگ ءَ

مهراب كَيت انت گون لشكرءَ

من چار هزار دانءِ سرا

من چلُ چار مردمن برزگءَ

تواري كتگ بور باهرين

ني ،توار كُت مني بور بارگين

واهر بو باورين هم بارگين

تنباكُ بنگان و بهر كنين

شرين سلاح كرت اِنت توار

آئي كئ انت مني راهِ سرا

قنبرو جواب دات هم بزّه كار

من قنبران تئي راه سرا

بلُّ وتي راهَ بگوز

ني ،شه رستم داتگ جواب

قنبر بزَّ كاري نئ انت

وبنت ءُ حصار ءِ هم واجه انت

بندان ءَ بيا جنين نيمَ كنين

و نيمي تئي عذرءُ سلاح

زرّان په شاهيم بهر كنين

نيمش من په حارانءَ بران

چيزئ جَنءِ مهر ءَ ديان

چيزي من براتاني شلوار كنان

چيزي اسپاني تاچينءَ كنان

قنبر جواب گردينتگَت

زانان كه بنديگ انت تئي

بلي، هونُ رگ انت هپت پشتگي

مني ديل ءَ گندي حَستَگ ءَ

هونان بريچي مستگ ءَ

گُرا ،مني ،بندان بري تو بستگا

توار كيت بلوچاني وهلهار

مير قنبرُ سبزين سگار

جنگَ وكني ،گون تو حِلار

زالَ كت اِنت ماتُ گهار

نئي ، درستان بوارتَگ هم جن طلاق

تيران كه جكسينتَگ دگار

تير شور و ان كرت انت شكار

كُرتي گچين نون بورسوار

وتيران كه جكسينتَگ دگار

گيشتِر حرام وار بنت قطار

ني ، هوري په پرمان حدا

گورتي همي جنگ ءِ سرا

پرزُ پليتگ هم مرتَگنت

حشكين تپنگ پشت كپتگ انت

توار كت بلوچين هم هلهار

زحمي كن ءُ دستءَ مدار

پاد اتكَگنت مني لهري مزار

زحمي دو دستيگ ءَ جتَگ

چو اوژناگري اوژناگ كتگ

مهراب لنگَ سار كتگ

هشتصد نهنگي گار كتگ

مهراب لنگ در شُتگ

يك كندگي پشتي كُتگ

سي مرد دِگه دَر اتك

اي سي اينان هم چهر مرد جَتَگ

مي ديمَ نداراَنت اي كوندلي

ايش ور اِنت مار پري

دَنّان تچاننت چه هر گوري

و تيري په پرمهن حدا

سِستَه هما جنپِ بن ءَ

لگِت مني ميرِ ءِ دلءَ

ني برجي هون رتكه كون دل ءَ

جانان بله، بنگان هلو هالو كنِت

و مير قنبر ءَ سالونك كنِت

و مير قنبر ءِ زحم ءِ توار

دهلي شُتگ دان كندهار

يك بيگاهَ گواتَ سر كُتَگ

مني پنجَ كپرَّگ مان كُتَگ

هما روباهُ دالان پل كُتَگ

بله ، شيرازي اي لشكر ءِ سودا گران

گوننت گشوكين شاعران