ایرانشهر

از لاشار
نسخهٔ تاریخ ‏۸ اوت ۲۰۰۸، ساعت ۱۶:۲۷ توسط Mostafadaneshvar (بحث | مشارکت‌ها)
(تفاوت) → نسخهٔ قدیمی‌تر | نمایش نسخهٔ فعلی (تفاوت) | نسخهٔ جدیدتر ← (تفاوت)
پرش به ناوبری پرش به جستجو

ایرانشهر یکی از شهرهای استان سیستان و بلوچستان ایران است. که نام قدیم آن پهره بود.


جاذبه‌های گردشگری

 1. if: {{#if: http://www.irwomen.org/spip.php?article5628 | {{#if: جشنواره فرهنگی زن بلوچ برگزار می‌شود |1}}}}
 ||خطای در استفاده از الگو:یادکرد وب: پارامترهای نشانی و عنوان اجباری هستند.

}}{{

 1. if:
 | {{#if: {{#if: | {{#if: |1}}}}
  ||خطا در استفاده از الگو:یادکرد وب: پارامترهای نشانی بایگانی و تاریخ بایگانی یا باید هر دو ذکر شوند، یا هیچ‌کدام درج نشوند.

}} }}{{#if:

 | {{#if: 
  | [[{{{نشانی نویسنده}}}|{{#if: 
   | {{{نام خانوادگی}}}{{#if: | ، {{{نام}}} }}
   | {{{نویسنده}}}
  }}]]
  | {{#if: 
   | {{{نام خانوادگی}}}{{#if: | ، {{{نام}}} }}
   | {{{نویسنده}}}
  }}
 }}

}}{{#if:

 | {{#if: | ؛ {{{نویسندگان دیگر}}} }}

}}{{#if: |

  {{#if: ۲۴ اردیبهشت ۱۳۸۷
  | (در تاریخ ۲۴ اردیبهشت ۱۳۸۷)
  | {{#if: 
   | {{#if: 
    | ({{{ماه}}} {{{سال}}})
    | ({{{سال}}})
   }}
  }}
 |}}

}}{{#if:

 | . }}{{
 #if: 
 | {{{ویراستار}}}: 

}}{{#if:

  | {{#if: | {{#if: جشنواره فرهنگی زن بلوچ برگزار می‌شود | [{{{نشانی بایگانی}}} جشنواره فرهنگی زن بلوچ برگزار می‌شود] }}}}
  | {{#if: http://www.irwomen.org/spip.php?article5628 | {{#if: جشنواره فرهنگی زن بلوچ برگزار می‌شود | جشنواره فرهنگی زن بلوچ برگزار می‌شود }}}}

}}{{#if: | () }}{{#if:

 | ()

}}{{#if:

 | . {{{اثر}}}

}}{{#if:

 | {{{صفحه}}}

}}{{#if: کانون زنان ایرانی

 | . کانون زنان ایرانی{{#if: 
  | 
  | {{#if: ۲۴ اردیبهشت ۱۳۸۷ || }}
 }}

}}{{#if:

 ||{{#if: ۲۴ اردیبهشت ۱۳۸۷
  | (در تاریخ ۲۴ اردیبهشت ۱۳۸۷)
  | {{#if: 
   | {{#if: 
    | ({{{ماه}}} {{{سال}}})
    | ({{{سال}}})
   }}
  }}
 }}

}}.{{#if:

 | بایگانی شده از نسخهٔ اصلی در تاریخ {{{تاریخ بایگانی}}}.

}}{{#if: ۱۶ مه ۲۰۰۸

 | بازدید در تاریخ ۱۶ مه ۲۰۰۸.

}}{{#if:

 |  «{{{نقل قول}}}»

}}</ref>

صنایع دستی

سوزن دوزی، سفالگری، سکه دوزی، نقاشی و…<ref name="irwomen">{{

 1. if: {{#if: http://www.irwomen.org/spip.php?article5628 | {{#if: جشنواره فرهنگی زن بلوچ برگزار می‌شود |1}}}}
 ||خطای در استفاده از الگو:یادکرد وب: پارامترهای نشانی و عنوان اجباری هستند.

}}{{

 1. if:
 | {{#if: {{#if: | {{#if: |1}}}}
  ||خطا در استفاده از الگو:یادکرد وب: پارامترهای نشانی بایگانی و تاریخ بایگانی یا باید هر دو ذکر شوند، یا هیچ‌کدام درج نشوند.

}} }}{{#if:

 | {{#if: 
  | [[{{{نشانی نویسنده}}}|{{#if: 
   | {{{نام خانوادگی}}}{{#if: | ، {{{نام}}} }}
   | {{{نویسنده}}}
  }}]]
  | {{#if: 
   | {{{نام خانوادگی}}}{{#if: | ، {{{نام}}} }}
   | {{{نویسنده}}}
  }}
 }}

}}{{#if:

 | {{#if: | ؛ {{{نویسندگان دیگر}}} }}

}}{{#if: |

  {{#if: ۲۴ اردیبهشت ۱۳۸۷
  | (در تاریخ ۲۴ اردیبهشت ۱۳۸۷)
  | {{#if: 
   | {{#if: 
    | ({{{ماه}}} {{{سال}}})
    | ({{{سال}}})
   }}
  }}
 |}}

}}{{#if:

 | . }}{{
 #if: 
 | {{{ویراستار}}}: 

}}{{#if:

  | {{#if: | {{#if: جشنواره فرهنگی زن بلوچ برگزار می‌شود | [{{{نشانی بایگانی}}} جشنواره فرهنگی زن بلوچ برگزار می‌شود] }}}}
  | {{#if: http://www.irwomen.org/spip.php?article5628 | {{#if: جشنواره فرهنگی زن بلوچ برگزار می‌شود | جشنواره فرهنگی زن بلوچ برگزار می‌شود }}}}

}}{{#if: | () }}{{#if:

 | ()

}}{{#if:

 | . {{{اثر}}}

}}{{#if:

 | {{{صفحه}}}

}}{{#if: کانون زنان ایرانی

 | . کانون زنان ایرانی{{#if: 
  | 
  | {{#if: ۲۴ اردیبهشت ۱۳۸۷ || }}
 }}

}}{{#if:

 ||{{#if: ۲۴ اردیبهشت ۱۳۸۷
  | (در تاریخ ۲۴ اردیبهشت ۱۳۸۷)
  | {{#if: 
   | {{#if: 
    | ({{{ماه}}} {{{سال}}})
    | ({{{سال}}})
   }}
  }}
 }}

}}.{{#if:

 | بایگانی شده از نسخهٔ اصلی در تاریخ {{{تاریخ بایگانی}}}.

}}{{#if: ۱۶ مه ۲۰۰۸

 | بازدید در تاریخ ۱۶ مه ۲۰۰۸.

}}{{#if:

 |  «{{{نقل قول}}}»

}}</ref>

منابع

 • اطلس گیتاشناسی استان‌های ایران، تهران: مؤسسهٔ گیتاشناسی، ۱۳۸۳ خورشیدی، ص۱۳۰.
 • نام شهردار