بلوچواه:تاجیکستان

از لاشار
(تغییرمسیر از تاجیکستان)

جمهوری تاجیکستان کشوری در آسیای مرکزی و در شمال افغانستان است.

پایتخت تاجیکستان دوشنبه است و زبان رسمی آن فارسی با گویش تاجیکی است، گرچه روسی نیز کاربرد گسترده بازرگانی و حکومتی دارد. واحد پول تاجیکستان، سامانی نام دارد.