شعر قافله والا

از لاشار


قافله والا

هو بلكين نه مرتون ضرور من گون ترا ملان

اُ، قافله والاءَ رازن ببر گون

هو بلكين نه مرتون ضرور من گون ترا ملان

اُ، تو چدا لدي جوانان چا گلءَ بو جي

هو بارگءِ دستان جوانان حنٌيءَ لوجي

اُ، قافله وا لاءَ رازن ببر گون

هو بلكين نه مرتون ضرور من گون ترا ملان

اُ، قافله و الاءَ رازن ببر گون

هو بلكين نه مرتون ضرور من گون ترا ملان