كردی

از لاشار

كردی

كردي مثل ليكو وزهيروك بيان كننده اندوه و حسرت ناشي از فراق وهجران است. آوازكردي بيشتر در ایرانشهر و بمپور رواج دارد احتمالا عنوان كردي، تعلق اين آواز را به شاخه اي از كردهای بلوچستان مشخص مي كند. كردي را هم در گذشته زنان هنگام كار با دستاز هاي سنگي مي خواندند.اين شيوه ي اجرا ديگر مرسوم نيست.