فهرست پرونده‌ها

پرش به ناوبری پرش به جستجو

این صفحهٔ ویژه تمام پرونده‌های بارگذاری‌شده را نمایش می‌دهد.

فهرست پرونده‌ها
صفحهٔ نخستصفحهٔ قبلصفحهٔ بعدیصفحهٔ آخر
تاریخ نام بندانگشتی اندازه کاربر توضیح نسخه‌ها
‏۱۶ آوریل ۲۰۰۹، ساعت ۲۲:۱۴ Headmostafa.jpg (پرونده) ۴ کیلوبایت Mostafadaneshvar   ۱
‏۱۶ سپتامبر ۲۰۰۸، ساعت ۰۳:۰۸ Mikhi.jpg (پرونده) ۲۳ کیلوبایت Mostafadaneshvar رده:فرهنگ و هنر ۱
‏۱۵ سپتامبر ۲۰۰۸، ساعت ۰۱:۲۱ Lashar-home.JPG (پرونده) ۶۷ کیلوبایت Mostafadaneshvar رده:فرهنگ و هنر ۱
‏۱۴ سپتامبر ۲۰۰۸، ساعت ۲۳:۵۶ 14277542.jpg (پرونده) ۵۶ کیلوبایت Mostafadaneshvar رده:فرهنگ و هنر ۱
‏۲۵ اوت ۲۰۰۸، ساعت ۰۰:۴۷ 1.jpg (پرونده) ۷۳ کیلوبایت Mostafadaneshvar رده:فرهنگ و هنر ۱
‏۲۳ اوت ۲۰۰۸، ساعت ۲۱:۲۵ 2a9z2g3.jpg (پرونده) ۸۳ کیلوبایت Mostafadaneshvar رده:فرهنگ و هنر ۱
‏۲۲ اوت ۲۰۰۸، ساعت ۰۴:۴۹ 24e58iq.jpg (پرونده) ۱۵۷ کیلوبایت Mostafadaneshvar رده:فرهنگ و هنر ۱
‏۲۲ اوت ۲۰۰۸، ساعت ۰۴:۲۵ Kooh.jpg (پرونده) ۱۱ کیلوبایت Mostafadaneshvar رده:فرهنگ و هنر ۲
‏۱۶ اوت ۲۰۰۸، ساعت ۰۰:۵۱ Copyr.kasaiyan.mount.jpg (پرونده) ۱۵ کیلوبایت Mostafadaneshvar رده:فرهنگ و هنر ۱
‏۱۶ اوت ۲۰۰۸، ساعت ۰۰:۴۴ Baluchi.jpg (پرونده) ۵۲ کیلوبایت Mostafadaneshvar رده:فرهنگ و هنر ۱
‏۱۱ اوت ۲۰۰۸، ساعت ۰۵:۱۶ 10.jpg (پرونده) ۱۵۷ کیلوبایت Mostafadaneshvar رده:فرهنگ و هنر ۱
‏۹ اوت ۲۰۰۸، ساعت ۰۳:۲۹ Moderniranianlanguagesmap.jpg (پرونده) ۵۳۶ کیلوبایت Mostafadaneshvar رده:فرهنگ و هنر ۱
‏۹ اوت ۲۰۰۸، ساعت ۰۱:۴۷ IranSistanBaluchistan.png (پرونده) ۱۰ کیلوبایت Mostafadaneshvar رده:فرهنگ و هنر ۱
‏۸ اوت ۲۰۰۸، ساعت ۱۸:۴۰ Faravahar.png (پرونده) ۲۲ کیلوبایت Mostafadaneshvar رده:فرهنگ و هنر ۱
‏۸ اوت ۲۰۰۸، ساعت ۱۸:۳۰ PakistanBalochistan.png (پرونده) ۱۱ کیلوبایت Mostafadaneshvar رده:فرهنگ و هنر ۱
‏۸ اوت ۲۰۰۸، ساعت ۱۵:۴۱ Istakhri map 2.jpg (پرونده) ۲۵۹ کیلوبایت Mostafadaneshvar رده:فرهنگ و هنر ۱
‏۸ اوت ۲۰۰۸، ساعت ۰۵:۵۱ Gwadar Port.jpg (پرونده) ۵۴۶ کیلوبایت Mostafadaneshvar رده:فرهنگ و هنر ۱
‏۸ اوت ۲۰۰۸، ساعت ۰۴:۵۶ FirstSurahKoran.jpg (پرونده) ۲۲۶ کیلوبایت Mostafadaneshvar رده:فرهنگ و هنر ۱
‏۸ اوت ۲۰۰۸، ساعت ۰۴:۴۲ Location of Karachi.png (پرونده) ۷۳ کیلوبایت Mostafadaneshvar رده:فرهنگ و هنر ۱
‏۸ اوت ۲۰۰۸، ساعت ۰۴:۳۵ Urdu alphabets.png (پرونده) ۴۷ کیلوبایت Mostafadaneshvar رده:فرهنگ و هنر ۱
‏۸ اوت ۲۰۰۸، ساعت ۰۴:۲۹ سند.png (پرونده)
خطا در ایجاد بندانگشتی: پرونده وجود ندارد
۱۱ کیلوبایت Mostafadaneshvar رده:فرهنگ و هنر ۱
‏۸ اوت ۲۰۰۸، ساعت ۰۴:۲۵ Kashmir Dal lake boat.jpg (پرونده) ۳۸ کیلوبایت Mostafadaneshvar رده:فرهنگ و هنر ۱
‏۸ اوت ۲۰۰۸، ساعت ۰۴:۲۱ Makoran.jpg (پرونده) ۱۰ کیلوبایت Mostafadaneshvar رده:فرهنگ و هنر ۱
‏۵ اوت ۲۰۰۸، ساعت ۰۱:۴۹ Information icon.jpg (پرونده) ۲۱ کیلوبایت Mostafadaneshvar رده:فرهنگ و هنر ۱
‏۵ اوت ۲۰۰۸، ساعت ۰۱:۴۱ Kabaa.jpg (پرونده) ۶۰۷ کیلوبایت Mostafadaneshvar رده:فرهنگ و هنر ۱
‏۵ اوت ۲۰۰۸، ساعت ۰۰:۵۵ MuslimDistribution2.jpg (پرونده) ۸۵ کیلوبایت Mostafadaneshvar رده:فرهنگ و هنر ۱
‏۵ اوت ۲۰۰۸، ساعت ۰۰:۴۵ Khanda1.gif (پرونده) ۸ کیلوبایت Mostafadaneshvar رده:فرهنگ و هنر ۱
‏۵ اوت ۲۰۰۸، ساعت ۰۰:۱۱ Namespaces-fa.gif (پرونده) ۳ کیلوبایت Mostafadaneshvar رده:فرهنگ و هنر ۱
‏۴ اوت ۲۰۰۸، ساعت ۲۳:۵۵ Wiki.png (پرونده) ۱۴ کیلوبایت Mostafadaneshvar   ۱
‏۴ اوت ۲۰۰۸، ساعت ۲۳:۵۳ Postscript-viewer-shaded.png (پرونده) ۴ کیلوبایت Mostafadaneshvar رده:فرهنگ و هنر ۱
‏۴ اوت ۲۰۰۸، ساعت ۲۲:۲۲ Ambox notice.png (پرونده) ۳ کیلوبایت Mostafadaneshvar رده:علوم انسانی ۱
‏۴ اوت ۲۰۰۸، ساعت ۲۲:۱۴ Akademijai ilmxhoi jumxhurii tojikiston.jpg (پرونده) ۱۱۵ کیلوبایت Mostafadaneshvar رده:علوم انسانی ۱
‏۴ اوت ۲۰۰۸، ساعت ۲۲:۱۲ Persian keyboard layout, unshifted.gif (پرونده) ۶ کیلوبایت Mostafadaneshvar رده:علوم انسانی ۱
‏۴ اوت ۲۰۰۸، ساعت ۲۱:۲۲ Punjabi gurmukhi shahmukhi.png (پرونده) ۲ کیلوبایت Mostafadaneshvar رده:علوم انسانی ۱
‏۴ اوت ۲۰۰۸، ساعت ۲۱:۱۲ Taftan fr1.jpg (پرونده) ۳۰۴ کیلوبایت Mostafadaneshvar رده:علوم انسانی ۱
‏۴ اوت ۲۰۰۸، ساعت ۲۰:۲۵ LocationGulf of Oman.png (پرونده) ۶ کیلوبایت Mostafadaneshvar رده:علوم انسانی ۱
‏۴ اوت ۲۰۰۸، ساعت ۲۰:۲۲ DARYA.OMAN.jpg (پرونده) ۲۷ کیلوبایت Mostafadaneshvar رده:علوم انسانی ۱
‏۴ اوت ۲۰۰۸، ساعت ۲۰:۱۰ Zabol1.jpg (پرونده) ۲۱۴ کیلوبایت Mostafadaneshvar رده:علوم انسانی ۱
‏۴ اوت ۲۰۰۸، ساعت ۲۰:۰۹ Achaemenid Empire.jpg (پرونده) ۱۳۴ کیلوبایت Mostafadaneshvar رده:علوم انسانی ۲
‏۴ اوت ۲۰۰۸، ساعت ۱۹:۵۹ Ruined Gates of Haozdar.jpg (پرونده) ۴۸ کیلوبایت Mostafadaneshvar رده:علوم انسانی ۱
‏۴ اوت ۲۰۰۸، ساعت ۱۹:۵۶ Samand Sarir2.jpg (پرونده) ۳۵۳ کیلوبایت Mostafadaneshvar رده:علوم انسانی ۱
‏۴ اوت ۲۰۰۸، ساعت ۱۹:۵۲ Hasht-Behesht Palace santur.jpg (پرونده) ۸۲ کیلوبایت Mostafadaneshvar رده:علوم انسانی ۱
‏۴ اوت ۲۰۰۸، ساعت ۱۹:۵۲ Iran map.png (پرونده) ۱۲ کیلوبایت Mostafadaneshvar رده:علوم انسانی ۱
‏۴ اوت ۲۰۰۸، ساعت ۱۹:۴۱ Damavand3.jpg (پرونده) ۲۶ کیلوبایت Mostafadaneshvar رده:علوم انسانی ۱
‏۴ اوت ۲۰۰۸، ساعت ۱۹:۴۰ Iran Population 1260-1385.JPG (پرونده) ۲۶ کیلوبایت Mostafadaneshvar رده:علوم انسانی ۱
‏۴ اوت ۲۰۰۸، ساعت ۱۹:۱۹ Female students of Afghanistan in 2005.jpg (پرونده) ۵۱ کیلوبایت Mostafadaneshvar رده:علوم انسانی ۱
‏۴ اوت ۲۰۰۸، ساعت ۱۹:۱۵ GBA8.jpg (پرونده) ۲۴۲ کیلوبایت Mostafadaneshvar رده:علوم انسانی ۱
‏۴ اوت ۲۰۰۸، ساعت ۱۹:۱۳ Women of Afghanistan.jpg (پرونده) ۷۱ کیلوبایت Mostafadaneshvar رده:علوم انسانی ۱
‏۴ اوت ۲۰۰۸، ساعت ۱۹:۰۹ پراکندگی زبانی در افغانستان.gif (پرونده)
خطا در ایجاد بندانگشتی: پرونده وجود ندارد
۱۴۶ کیلوبایت Mostafadaneshvar رده:علوم انسانی ۱
‏۴ اوت ۲۰۰۸، ساعت ۱۹:۰۵ Burqa Afghanistan 01.jpg (پرونده) ۱۳۹ کیلوبایت Mostafadaneshvar رده:علوم انسانی ۱
صفحهٔ نخستصفحهٔ قبلصفحهٔ بعدیصفحهٔ آخر