خاش

از لاشار
مساحت:  شهرستان خاش حدود 23105 كيلومترمربع مساحت دارد يعنىحدود 1/4درصد از مساحت كل كشور را شامل مى‏شود. 

==جمعيت== جمعيت آن بر اساس آخرين سرشمارى 129569 نفر و تراكم نسبى آن 6/5نفر درهر كيلومترمربع است وكم‏ جمعيت‏ ترين شهرستان بلوچستان است.

==حدود== اين شهرستان از شمال و شمال غربى به زاهدان، از شرق و شمال شرقى به پاكستان، از غرب و جنوب غرب به شهرستان ايرانشهر و از جنوب و جنوب شرقى به شهرستان سراوان محدود مى‏شود.

==مركز شهرستان== شهر خاش مركز شهرستان است كه ارتفاع آن از سطح دريا 1394 متر است. شهر خاش در 61 درجه - 14 طول شرقى و 28 درجه - 13 عرض شمالى قرار دارد. فاصله زمينى آن تا مركز استان 180 كيلومتر و تا تهران 1735 كيلومتر است، فاصله هوايى آن تا تهران 1246 كيلومتر است.

==كوههاى مهم== تفتان - پنج انگشت

==آب و هوا== آب و هواى شهرستان خاش در تابستان معتدل و در زمستان سرد مى‏باشد. بادهاى غربى مديترانه‏ اى در فصل زمستان موجب ريزش باران پراكنده مى‏شوند. درجه حرارت متوسط شهر خاش در سال 1375 و ميزان بارندگى ساليانه آن به ترتيب 20 درجه و 206/2 ميلى‏متر بوده است يعنى از ميان شهرستانهاى بلوچستان بيشترين بارندگى را داشته است. بادهای منطقه شامل باد گرو ،نمبی ، ایر باد و گوریچ هستند. 1- باد گررو: این باد از جهت غرب کوههای پنج انگشت در ماههای بهمن و اسفند بیشترین شدت را دارد و توام با سرما می باشد. و در ماههای فروردین بخصوص خرداد و تیر بیشترین صدمه را به کشاورزی وارد می آورد که همراه با شنهای روان می باشد. و در سطح شهر ایجاد طوفان می کند. 2- باد گوریچ: این باد از جهت شمال شرقی و از کوههای مورپیش در فصلهای پاییز و اوائل زمستان می وزد. که توام با سرمای خشک بوده و به کشاورزی لطمه می زند. 3- باد نم بی: بادی است از سمت شمال غرب تفتان توام با گرد و غبارمی وزد. 4- ایر باد : این باد که همان باد موسمی اقیانوس هند است در فصل تابستان می وزد و گاهی بارانهای سیل آسایی به همراه دارد. تقسيمات كشورى: این شهر دارای بخش های مرکزی و نوک آباد و ایرندگان است.تنها نقطه شهری در این شهرستان شهر خاش است که در بخش مرکزی واقع شده است.این بخش بجز حومه 5 دهستان دیگر بنامهای پشتکوه ، چاه گاوی، سنگان و کارواندردارد. فاصله شهر خاش تا مراکز دهستان این شهرستان به ترتیب زیر است:سنگان 56 کیلومتر- نازیل 54 کیلومتر - کارواندر 65 کیلومتر- افضل آباد پشتکوه 45 کیلومتر- کوشه 90 کیلومتر - گوهر شهر مرکز گوهر کوه 38 کیلومتر - ده قلعه مرکز ایرندگان 118 کیلومتر - اسکل آباد 70 کیلو متر.