دستانغ

از لاشار

"دستانغ" نوعي از آهنگهاي عاميانه است كه با همنوازي ني سروده مي‌شود. ني‌نواز ابتدا ني‌مي‌نوازد و آنگاه خواننده او را همراهي نموده و اشعار خود را مي‌سرايد. اين نوع آهنگ بيشتر در مناطق "شرقي بلوچستان" عموميت دارد و چون پيشة اكثر افراد در بلوچستان دامداري و كشاورزي است، نواي "دستانغ" در فواصل استراحت سروده مي‌شود يا در هنگامي كه دو چوپان به هم مي‌رسند و گله‌هاي آنها در مراتع در حال چرا هستند، چوپانان با نواي گرم ني و "دستانغ" خود، خستگيها و غمهاي روزگار را فراموش مي‌نمايند.

"دستانغ" داراي موضوعات گوناگون از جمله موضوعات عاشقانه، نعت و منقبت، تصوف و سياست مي‌باشد.