لاروگ

از لاشار

از لحاظ بنيادين تفاوت اساسي بين "صوت" و "لاروگ" وجود ندارد. البته "لاروگ" هميشه در ايّام عروسي و خوشي نواخته مي‌شود و با اصوات لار لَري، لار لَري آغاز شده و به صورت تركيب بند لار لَري، لار لَري تكرار مي‌گردد و اين آهنگ عمدتاً هنگام آرايش داماد يا عروس و شب حنا بندان نواخته مي‌شود.

نمونه

آه، اي دواي دردهاي من

بيا و در دلم بنشين

لار لَري، لار لَري

وقتي تو نيستي اي دلربا

زندگي‌ام مي‌گردد تباه

لار لَري، لار لَري