لیلری

از لاشار

اين دو صنف، شكل و شمائل ترانه‌هايي است كه در بلوچستان شرقي به جاي "صوت"، "زهیروک" وغيره به كار مي روند. واژه‌ي "ديهي" از "ديهه" گرفته شده و به معني "وطن" مي باشد. ذكر وضعيت آب و هوا و فصلهاي وطن، ارزش گله داري و داستانهاي عشقي در ديهي؛ آنرا به صنف "صوت" نزديكتر مي سازند