دوره اول شعر کلاسیک بلوچی

از لاشار

از منظومه‏هاى شعرى معروف دوره اول مى‏توان به منظومه شعرى "عثمان کلمتی" اشاره كرد كه در توصيف دلاوريهاى قهرمان ملى بلوچها "حمل جییند مكرانى" كه به مقابله با استعمارگران پرتغالى پرداخته بود، سروده شده است. اين مجموعه شعرى همراه با ذكر دلاورى‏هاى "حمل جییند"، به موضوعات عاشقى و تغزلى نيز پرداخته است. همچنين داستانهاى ديگر همچون "بی‌برگ و گراناز"، "هانی و شیخ مرید" نيز در گوشه و كنار بلوچستان مشهور مى‏باشند. از جمله داستانهاى بزمى و رزمى مى‏توان به"سسّی پنون"، "شیرين و دوستین"، "کيا صدو"، "نتهاسمیک"، "عزت و ميرك"، "شهداد و ماهناز"، "بالاچ گورگيژ"، "سمو و مست توکلی" اشاره كرد. علاوه بر اينها داستان جنگهاى قبايلى، اوصاف مهمان نوازى، بروز قحط سالى و وبا و طغيان رودخانه‏ها نيز در شعر كلاسيك بازتاب گسترده‏اى يافته و به علت جلوگيرى از ايجاد كشمكشهاى قبايلى نام اكثر شعراء سراينده اين اشعار در پرده ابهام قرار دارد. زبان اين سروده‏ها فصيح و بليغ بوده و درنهايت روانى و از نظر سبك اغلب در قالب قصيده و مثنوى سروده شده‏اند.